Slumpad post: Sylan igen
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Gåva 2: Plan Sverige

| 2016-12-02, 7:00

Vi har haft fadderbarn sen december 2013 och det har känts väldigt bra senaste tiden att det är på Haiti de bor eftersom vi då stöttat landet i de senaste svårigheterna. När man läser på så är det enormt stora skillnader mellan våra länder. 

haiti-vs-sverige

Verksamhet
En världsomspännande rörelse för barns rättigheter
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 72 länder i världen. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. År 2014 arbetade Plan International i 86 676 lokalsamhällen där det sammanlagt bor 81 miljoner barn.

Plan International arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Vi försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

Hur skänker jag

Övrigt
Hemsida: plansverige.org

Alla inlägg; Världsnaturfonden, Plan Sverige


3 kommentarer to “Gåva 2: Plan Sverige”

  1. Varmt tack för att ni är Planfaddrar! Utan er hade vårt arbete inte varit möjligt. Och tack också för att ni sprider ordet så att vi blir fler som kämpar för barns rättigheter! Vänligen, Anna, Plan International Sverige

    • Sue says:

      Tack för att du hittade hit och tog dig tid att kommentera! Jag hoppas att någon hakar på och ger lite extra!

Kommentera