Slumpad post: 65 Kittyböcker skänkes
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Miljömätning

| 2009-07-15, 13:38

Att vara miljömedveten är inne just nu (och förhoppningsvis även i framtiden). Konsumentverket har en “mätare” där du kan kolla hur miljömedvetet du lever.

miljomatarenAcceptabelt!
Du är varken miljöhjälte eller miljöbuse. Men du kan med små medel nå en livsstil som stämmer bättre med vad som krävs för att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling.

Här kan du göra testet.Kommentera