Slumpad post: Pausat sömnrestriktionen
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Ny tillträdesdag 5/1

| 2005-12-12, 11:58

Nu har tydligen allt ordnat upp sig för säljarna och det ska vara klart för inflyttning 5/1. Vi ska träffas hos banken kl 10:00, och sedan ska förhoppningsvis huset vara vårt! 🙂

Tidigare hade vi ju temporärt bestämt 9/1, men det verkar som säljarna fick tillträde till undervåningen i det hus de ska flytta till den 4/1, så de kunde flytta ut innan.

Vi har sagt till säljarna att vi vill träffas hos dem innan vi går till banken (kl 09:00) för att gå igenom huset (och städningen) och för att se hur apparater funkar o så… Det verkar inte vara något problem. Mäklaren skulle inte närvara vid genomgången i huset om inte vi ville det.Kommentera