Slumpad post: Salmson, Jo: Tams svåra prov
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Cocozza, Madeleine: Familjebygget

| 2011-09-19, 21:48

– ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj. Gillar ju böcker om att vara förälder så när jag fick nys om denna var den självklar att läsa. Trots att språket är ganska akademiskt så är den inte tungläst alls och det finns många intressanta tankar i boken.

Man kan se familjen som ett projekt, med olika faser och delar (förälskelsen, kontraktskrivande, ledarskapet, utvärderingen och avslutet – i vissa fall då). För att familjen ska fungera så behövs olika delar och Madeleine jämför det med kostcirkeln, där insatsen är tid som delas upp i: partid, egentid, arbetstid och familjetid. Här kan det vara nyttigt att definiera dem inom familjen och det gäller att få i sig tillräckligt av alla delar i kostcirkeln. Gäller oxå att ha rimliga krav beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Måste oxå inse att det finns en hel hög med roller som ska delas upp emellan familjemedlemmarna – städare, diskare, kock, ekonomiansvariga, bilmekaniker, trädgårdsmästare, planerare, inköpsansvarig etc.

Sen blir det lite familjeteori, en slags ritning över familjeprojektet med parsystemet (med den erotiska relationen som har både en fysisk och en själslig dimension), föräldrasystemet (med bla arbetsfördelning), syskonsystemet (demokratiska principerna, samhörighetskänsla, likvärdig position i förhållande till föräldrarna etc). Till detta finns en generationsgräns.

Familjeprojektet har även en dimension i tiden – livscykeln som delas in i sex faser (1. mellan två familjer, 2. ett blir två, 3. småbarnsfamiljen, 4. tonårsfamiljen, 5. barnens slusas ut och föräldrarna går vidare, 6. den åldrande familjen). Beroende på fas har delarna olika mycket fokus (jag, parrelation, föräldraskap). Men man bör absolut inte glömma bort någon del under någon fas.

Gillar kapitlet om familjekultur och att man inte ska racka ner på andras familjekultur utan allt handlar om att visa respekt (inget är rätt eller fel) och att förhandla sig fram till nya familjens kultur.

Sista kapitlet vill ta död på myten om den lyckliga familjen och det verkar klokt. Vi skulle nog alla må bra av att se att livet ibland är lite jobbigt och inte så enkelt som det kan verka för andra.

Jag tror många skulle behöva fundera igenom sin familjesituation lite mer, innan man kommer så långt. Sån här kunskap borde läras ut i skolan banne mig – relationer och framför allt kanske just familjen är ju ofta en enormt stor del av livet.

Gillar tanken på att familjen är något långsiktigt som faktiskt inte alls tar slut när barnen flyttar hemifrån, men det är olika faser och det är nog bra att vara beredd på att så är fallet.

En annan sak hon trycker på är förhandlingar. Det funkar inte att en kör över den andre utan man måste sätta sig vid förhandlingsbordet och bli överens.

Skulle önska en samlad översikt av det hon beskriver, men inser själv när jag försökt stolpa ner det ovan att det inte är så enkelt som det först kan verka. Läs den helt enkelt!Kommentera