Slumpad post: Förbättringar påbörjade
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Gåva 7: Rädda barnen

| 2016-12-07, 7:00

Har varit månadsgivare ett bra tag. Barn är ju framtiden.

Verksamhet
Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer.

Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

Vi arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar våra medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan.

Ute i världen arbetar vi med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går vi in med akuta livräddande insatser, samtidigt som vi även där arbetar långsiktigt.

Hur skänker jag

Övrigt
Hemsida: www.raddabarnen.se

Alla inlägg; Världsnaturfonden, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden, Oxfam, Giving People, Rädda barnen


Kommentera