Slumpad post: Utvecklingssamtal
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Gåva 19: Amnesty

| 2016-12-19, 7:00

Amnesty är nog en av de första organisationerna jag hörde talas om, men jag tror aldrig att jag varit medlem. Har skänkt lite då och då dock. Tänker att det de gör spelar stor roll i många länder.

Verksamhet
Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

Visionen är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Amnesty utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Amnesty International arbetar för mänskliga rättigheter, vilket bland annat innebär:

– rätten till åsikts- och yttrandefrihet
– ett avskaffande av tortyr och dödsstraff
– rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
– att stoppa våld mot kvinnor
– flyktingars och migranters rättigheter
– rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda

Hur skänker jag

Övrigt
Hemsida: www.amnesty.se

Alla inläggVärldsnaturfonden, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden, Oxfam, Giving People, Rädda barnen, Stockholms stadsmission, Röda korset, UNHCR, Blank Spot Project, Love Nepal, Scouterna, UNICEF, We Effect, Läkare utan gränser, Barncancerfonden, Vi-skogen, Amnesty


Kommentera