Slumpad post: Lucia på dagis
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Gåva 24: Ecpat

| 2016-12-24, 7:00

Julafton, barnens högtid skulle jag vilja säga. Därför blir dagens tips att skänka till Ecpat.

Verksamhet
ECPAT arbetar för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås, för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår vi mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt.

Vi arbetar med påverkansarbete mot de som har makt att förändra, vi arbetar för att öka kunskapen om barnsexhandel för att medvetandegöra och försvåra handeln med barn, med samarbeten och koalitioner med näringslivet där det kan göra störst skillnad. Vi driver dessutom ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt barnsexhandel.

Hur skänker jag

Övrigt
Hemsida: www.ecpat.se

Alla inlägg; Världsnaturfonden, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden, Oxfam, Giving People, Rädda barnen, Stockholms stadsmission, Röda korset, UNHCR, Blank Spot Project, Love Nepal, Scouterna, UNICEF, We Effect, Läkare utan gränser, Barncancerfonden, Vi-skogen, Amnesty, BRIS, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Läkarmissionen, Ecpat


Kommentera