Slumpad post: Hur gick det med fokus 2013
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Fler norska ord

| 2017-07-17, 13:34

Tyckte det andra testet var lite upplagt för att svara fel. Rätt svårt…

Du svarade rätt på 7 av 12 frågor.

Kan du disse ord?Kommentera