Slumpad post: Trötta
English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Gåva 4: Barndiabetesfonden

| 2016-12-04, 7:00

Johns syster jobbar på barndiabetesfonden så vi hör en hel del, plus att vi har flera vänner och bekanta vars barn har drabbats. Det behövs mycket forskning och spridning av information kring detta.

Verksamhet
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar.

Barndiabetesfonden och dess Riksförening och Lokalföreningar sprider kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Hur skänker jag

Övrigt
Hemsida: www.barndiabetesfonden.se

Alla inlägg; Världsnaturfonden, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden


Kommentera