English Swedish
| Prenumerera! | Kontrollpanel | Log in 
 

Gåva 22: Greenpeace

| 2016-12-22, 7:00

Fortsätter på miljöspåret. Greenpeace är ju omtvistat men jag har alltid gillat dem ändå. Ibland är det bra med folk som tar fajter, som vågar. Det får ofta andra att få upp ögonen och DET behövs.

Verksamhet
Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.
Det gör vi genom att:

– undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön
– förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring
– ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp idag och för kommande generationer
– inspirera människor att ta ansvar för planeten

Vad vi tror på:
Icke-våld
Kärnan i vår verksamhet är fredlig aktion. Alla våra aktivister är tränade i principerna för Icke-våld. Vi använder aldrig våld ens när vi själva utsätts för det.

Konfrontation
Vi tror på kreativ konfrontation som den bästa vägen att utmana regeringar och företag – att det lyckas är något som vi har bevisat om och om igen.

Oberoende
Vi accepterar inte pengar från politiska partier, regeringar eller företag. Det ger oss frihet att säga vad vi tycker och att vara ocensurerade i våra åsikter och handlingar. Greenpeace är helt beroende av privatpersoners stöd och vi ser alltid till att på ett effektivt sätt använda pengarna från de miljoner människor som stödjer oss.

Styrkan i att agera tillsammans
Vi tror på de mångas styrka. Miljöns framtid hänger på de miljoner människor runt om i världen som delar våra värderingar. Tillsammans kan vi ta itu med miljöproblemen och föra fram lösningarna.

Civil olydnad
Vår erfarenhet visar att civil olydnad och icke-våldsaktioner kan skapa politisk förändring. Det är något som alla demokratiska samhällen behöver för att fortsätta utvecklas. Läs mer

Hur skänker jag

Övrigt
Hemsida: www.greenpeace.org/sweden/se

Alla inlägg; Världsnaturfonden, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden, Oxfam, Giving People, Rädda barnen, Stockholms stadsmission, Röda korset, UNHCR, Blank Spot Project, Love Nepal, Scouterna, UNICEF, We Effect, Läkare utan gränser, Barncancerfonden, Vi-skogen, Amnesty, BRIS, Naturskyddsföreningen, Greenpeace


Kommentera